Firmamız; 2011 yılında Aker Mühendislik adı ile faaliyetine başlamış, kuruluş tarihinden günümüze kadar sektördeki saygın konumunu devam ettirmiştir.

Aker Mühendislik, 2015 yılında konusunda uzman teknik personelimiz arasından Ahmet AKER, Muhammet ÜNAL ve Adil Erdoğan YAŞAROĞLU’nun kurucu ortak olduğu bir yapıya dönüştürülerek Aker Müşavirlik Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. adı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Firmamız, müteahhit, imalatçı veya tedarikçi firmalardan tamamen bağımsız bir kuruluştur.

Aker Mühendislik, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine yönelik; erozyon ve rüsubat kontrolü, taşkın kontrolü, baraj, gölet, regülatör, hidroelektrik santral, sulama, drenaj, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve arıtma tesisleri ile ulaştırma yapıları gibi birçok alanda önemli tesislerin planlanması ve projelendirilmesinde çeşitli görevler almış, sunduğu hizmetleri başarı ile yerine getirmiştir. Ayrıca yukarı havza ıslahı konusunda ülkemizde ilk defa uygulaması yapılan geçirgen (süzücü) tersip bendi planlama ve projelendirme çalışmaları, DSİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde teknik personelimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda yukarı havza ıslahı konularının planlama aşamasına katkı sağlayacak DSİ-TRK yazılımı da firmamız tarafından hazırlanmıştır.

Azalan toprak ve su kaynaklarının etkin ve doğru kullanımı günümüz koşullarında büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede Aker Mühendislik olarak temel ilkemiz, azalmakta olan su ve toprak kaynaklarının etkin ve doğru kullanımının doğru planlama ve projelendirme ile mümkün olduğunun bilincinde çalışmalarımızı sürdürmektir.